Carrer Creus s/n, 07550 Son Servera
Generació 2013 Classe B Un paisatge canviant

Un paisatge canviant

El paisatge ha estat sempre així com el veiem?Clar que no!

Amb aquesta pregunta vàrem començar a treballar el paisatge i els seus elements: naturals i humanitzats.
I és que, el que abans era un paisatge natural, avui dia ha anat canviant a paisatges humanitzats. Hem analitzat les emprentes de l’ésser humà en el medi!

Aquí teniu el que seria la representació del paisatge natural a humanitzat! Hi ha un bon canvi, veritat?