Dia: 3 de desembre de 2020

2nB, més que un grup!2nB, més que un grup!

Aquesta setmana els nins i nines de 2nB hem seguit treballant la cohesió i la identitat de grup.
Volíem fer una activitat que ens ajudàs a representar aquesta importància de valorar-nos i estimar-nos a tots/es per igual. Aprendre que “2nB és possible gràcies a cada un de nosaltres”.
Idò vet aquí que férem un cal•ligrama amb els noms dels nins i nines formant “2nB”.

Va ser meravellós!