Carrer Creus s/n, 07550 Son Servera
Generació 2013 Classe A El cicle de l’aigua