Dia: 28 de maig de 2022

Tutoria: Els trens bojos 🚂Tutoria: Els trens bojos 🚂

No sé si els i les alumnes vos han contat el que feim a les sessions de tutoria. Duim endavant dinàmiques de provenció. Provenir significa proveir a les persones i als grups les aptituds necessàries per a afrontar un conflicte. La provenció es diferencia de la prevenció de conflictes en el fet que el seu objectiu no és evitar el conflicte sinó aprendre com afrontar-lo.
La provenció ha de treballar-se de manera gradual, des dels aspectes més superficials als més profunds de si mateixa i de la relació amb les altres persones. Els nivells que treballem són:

  • Presentació (ens presentam a la resta de companys i companyes)
  • Coneixement (dinàmiques per conèixer-nos)
  • Apreci 
  • Confiança 
  • Comunicació assertiva 
  • Consens

A aquesta sessió dels trens bojos ens ho vàrem passar d’allò més bé. La finalitat era la treballar la confiança. Confiar en la persona que guiava el tren. Àlbum de vídeos.