Carrer Creus s/n, 07550 Son Servera
Generació 2013 General 2023-24 Que no et tallin les ales!

Que no et tallin les ales!

La setmana passada, amb motiu de la celebració del día de la pau (30 de gener), vàrem realitzar diverses activitats relacionades amb la promoció d’aquest valor tant important, més encara amb tot el que estam vivint a l’actualitat. Passam a explicar les diferents activitats que férem.

Per una banda, vàrem escoltar i analitzar cançons que promouen la pau. Aquestes cançons varen ser:

Imagine – John Lennon 

La festa de la pau – Damaris Gelabert

Per altra banda, vàrem reflexionar sobre la necessitat de resoldre de manera assertiva els conflictes a partir de les situacions que es proposen en aquests vídeos:

Una vegada vàrem fer aquestes dues tasques, vàrem escriure un missatge que promogués la pau a unes plomes de paper i, entre tots els infants de l’escola, vàrem realitzar un gran mural que va servir com a ”photo call”. Aquí us mostrem el resultat: